Nr. înreg./data: 65/22.01.2016   


                           

                                                                      PROCES VERBAL 

 

    Încheiat astăzi, 22.01.2016, în cadrul ședinței de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în urma lansării de către compania Laboratoarele FAVISAN din Lugoj, România, a competiției de proiecte de cercetare, adresată cadrelor didactice și/sau cercetătorilor, doctori în științe, doctoranzi.

    Temele propuse în competiție sunt:

1. Dezvoltarea unor preparate de uz stomatologic pe bază de principii vegetale.

2. Dezvoltarea unor preparate farmaceutice semisolide moderne, conţinând produse extractive din plante, destinate tratamentului tumorilor cutanate.

3. Evaluarea experimentală a unor produse terapeutice de uz ginecologic pe bază de principii vegetale.

 

    În urma evaluării tuturor propunerilor depuse, au fost selectate următoarele proiecte, câte unul pentru fiecare temă propusă în competiție:

    1. Evaluarea in vitro şi in vivo a toxicităţii extractului de platan conţinut de preparatele stomatologice.

    Tema este propusă de UMF „Victor Babeș” Timișoara, Facultatea de Medicină Dentară, director de proiect: Conf. Univ. Dr. Ramona Amina Popovici

    2. Studii privind dezvoltarea unor preparate farmaceutice semisolide moderne, conținând uleiuri esențiale, destinate tratamentului tumorilor cutanate non-maligne.

    Tema este propusă de UMF „Victor Babeș” Timișoara, Facultatea de Farmacie, director de proiect: Șef lucr. Dr. Vicențiu Vlaia.

    3. Evaluarea toxicităţii extractelor vegetale pe bază de soia cu potenţial estrogenic în tratamentul vaginitei atrofice cauzate de menopauză.

    Tema este propusă de UMF „Victor Babeș” Timișoara, Facultatea de Medicină, director de proiect: Asist. Univ. Dr. Ioan Cosmin Cîtu.

    Rezultatele evaluării urmează a fi aduse la cunoștința persoanelor direct interesate și publicate pe site-ul companiei, www.favisan.ro.

 

    DIRECTOR GENERAL:                                       DIRECTOR ECONOMIC:

    DR. VIRGINIA FAUR                                        EC. MARIANA SINTESCU


                                           Lansare Competiţie Proiecte de Cercetare

 

    Compania Laboratoarele Favisan din Lugoj, România, lansează o competiţie pentru finanţarea a trei proiecte de cercetare în domeniul ştiinţelor farmaceutice şi medicale, competiţie adresată cadrelor didactice şi/sau cercetătorilor, doctori în ştiinţe, doctoranzi.

    1. Scop

    Ţinând seama de faptul că în ultimii ani, numeroase studii din domeniul farmaceutic şi medical au fost orientate spre câteva direcţii prioritare de cercetare, vizând extinderea aplicabilităţii unor produse naturale obţinute din plante în domeniile menţionate mai sus, compania Laboratoarele Favisan din Lugoj doreşte implicarea în proiecte de cercetare cu următoarele teme:

 • a. Dezvoltarea unor preparate de uz stomatologic pe bază de principii vegetale.
 • b. Dezvoltarea unor preparate farmaceutice semisolide moderne, conţinând produse extractive din plante, destinate tratamentului tumorilor cutanate.
 • c. Evaluarea experimentală a unor produse terapeutice de uz ginecologic pe bază de principii vegetale.

    2. Obiective

    Ţinând seama de faptul că în ultimii ani, numeroase studii din domeniul farmaceutic şi medical au fost orientate spre câteva direcţii prioritare de cercetare, vizând extinderea aplicabilităţii unor produse naturale obţinute din plante în domeniile menţionate mai sus, compania Laboratoarele Favisan din Lugoj doreşte implicarea în proiecte de cercetare cu următoarele teme:

 • dezvoltarea unor parteneriate cu Universităţile de Medicină şi Farmacie din România pentru consolidarea unor echipe de cercetare în domeniul farmaceutic şi medical, în scopul soluţionării unor probleme considerate de noi importante din punct de vedere teoretic şi practic.
 • valorificarea potenţialului de cercetare-dezvoltare al echipei de cercetare pentru obţinerea de produse şi tehnologii inovative care să răspundă nevoilor de dezvoltare şi inovare ale companiei.
 • creşterea capacităţii echipei de cercetare de a participa la alte programe de cercetare, dezvoltare şi inovare cu finanţare naţională/internaţională.

    3. Rezultate estimate

    Prin finanţarea acestor proiecte de cercetare, compania Laboratoarele Favisan din Lugoj, urmăreşte:

 • să se implice în clarificarea problemelor de ordin practic specifice tematicii propuse;
 • să sprijine creşterea vizibilităţii unor echipe de cercetare prin publicarea rezultatelor ştiinţifice în reviste cu înalt impact naţional şi internaţional, precum şi prin brevetarea invenţiilor obţinute
 • să mărească şansele de succes ale echipei de cercetare în accesarea unor fonduri pentru dezvoltarea altor cercetări în domeniul farmaceutic şi medical.

    4. Durata proiectelor este de 12 luni.

    5. Buget: Finanţarea maximală acordată pentru fiecare proiect este de 10000 lei.

    6. Prezentarea propunerilor de proiecte:

    Depunerea propunerilor de proiecte se face conform calendarului competiţiei, prin trimiterea propunerilor pe adresa oficială a companiei Laboratoarele Favisan din Lugoj, atât în varianta electronică, prin email: office.favisan@gmail.com, cât și prin poștă, materialul printat, pe adresa: loc. Lugoj, cod 305500, str. C.D. Loga nr. 35, jud. Timiș, cu menţiunea „Proiect de cercetare”. Redactarea propunerii de proiect se face în limba română.

    Dosarul cu proiectul va conţine: CV-ul detaliat al directorului de proiect, CV-ul tip Europass al membrilor echipei, din CV să reiasă experienţa în domeniul cercetării, declaraţie pe propria răspundere că este o idee originală. Proiectul va conţine: titlu, abstract, cuvinte cheie, corpul proiectului (nu mai mult de 10 pagini), motivaţia cercetării şi rezultate potenţiale, modalităţi de diseminare şi popularizare (cu excepţia potenţialelor brevete).

    7. Evaluarea proiectelor

    Propunerile de proiect vor fi evaluate după următoarele criterii:

 • - calitatea metodologiei de cercetare;
 • - calitatea ştiinţifică a directorului de proiect şi a membrilor echipei - directorul de proiect să aibă cel puţin 3 articole publicate ca autor principal în reviste cotate ISI cu factor de impact;
 • - bugetul propus.

    8. Publicarea rezultatelor evaluării

 • - Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul www.favisan.ro, conform calendarului competiţiei.
 • - Va fi câştigător câte un singur proiect pentru fiecare temă de cercetare propusă.

    9. Contestaţii

 • - Directorii propunerilor de proiecte pot depune contestaţii pe adresa de email office.favisan@gmail.com în timp de 48 ore după data publicării rezultatelor evaluării.

    10. Rezultatele competiţiei

 • - Propunerile de proiecte cu cel mai mare punctaj vor fi acceptate spre finanţare prin publicarea pe site-ul www.favisan.ro, conform calendarului.

    11. Calendarul competiţiei

 • - lansarea competiţiei: 05.01.2016;
 • - depunerea proiectelor de cercetare: 06-13.01.2016;
 • - publicarea rezultatelor preliminare: 22.01.2016;
 • - primirea contestaţiilor: 23-24.01.2016;
 • - publicarea rezultatelor finale: 05.02.2016;
 • - contractarea: începând cu 11.02.2016;
 • - începerea derulării proiectelor admise la finanţare: 16.02.2016.