PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM REGULAMENTUL (UE) 2016/679 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale FAVISAN S.R.L. cu sediul în str. C. D. Loga, nr. 36, Lugoj, județul Timiș, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, FAVISAN S.R.L. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul FAVISAN S.R.L., având următoarele date de contact: dpo.favisan@gmail.com .

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților FAVISAN S.R.L., inclusiv ai contului din magazinul online “www.favisan.ro”. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului din “www.favisan.ro”.

1. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator în magazinul online www.favisan.ro sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către FAVISAN S.R.L. în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina FAVISAN S.R.L., în contextul serviciilor prestate prin contul www.favisan.ro, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin comandă;
 • primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
 • pentru activități de marketing direct și publicitate pentru produsele FAVISAN S.R.L. de către FAVISAN S.R.L. a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul www.favisan.ro;
 • în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul www.favisan.ro, sunteți de acord ca FAVISAN S.R.L. să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relația cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele FAVISAN S.R.L;
 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele FAVISAN S.R.L.;
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

2. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care incumbă în sarcina FAVISAN S.R.L. ca urmare a operațiunilor prin intermediul acestei pagini de internet www.favisan.ro;
 • încheierea, respectiv executarea comenzii, a produselor marca FAVISAN;
 • încheierea, respectiv executarea comenzii, a produselor marca FAVISAN;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

3. DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

4. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, FAVISAN S.R.L. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama FAVISAN S.R.L. ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului www.favisan.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • Pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului www.favisan.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

5. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal NU vor fi transferate în afara României.

6. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de produsele/ serviciile FAVISAN S.R.L. , pentru ca FAVISAN S.R.L. să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea comenzilor, respectiv întocmirea facturilor fiscale (o prevedere legală) . Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

7. MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR

FAVISAN S.R.L. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

8. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că FAVISAN S.R.L. v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la adresa de mail: dpo.favisan@gmail.com